школски развојни план годишњи план рада професионална оријентација школски програм

 

Школски развојни план

 

Школски развојни план је пројектован на период од пет година и у оквиру њега биће предузете следеће активности:

Испитивањем потреба свих заинтересованих група, дошли смо до сазнања о потребама и приоритетима за наредни период.
У оквиру потреба школе, пре свега у области наставе и учења дошло се до закључка да треба активирати и интензивирати неке од секција које су постојале или биле активније у претходном периоду, као што су шаховска, рукометна, ритмичка, драмска, ликовна секција и хор.


Постизање ових циљева обухвата следеће задатке и активности преко којих ће се ови задаци испуњавати:
- Обнављање и интензивирање секција (анкетирање ученика о интересовању за секције; формирање секција; одређивање руководилаца секција; израда плана секције са ученицима).
- Обнављање рада спортских секција (одбојкашке, шаховске, рукометне, кошаркашке) (организовати школска такмичења између разреда; организовати такмичења са суседним школама; укључити се у такмичења на нивоу града и округа).
- Организовање одељенских и школских такмичења-повезивање са другим школама (договор о такмичењу, избор врсте такмичења; са киме ћемо се такмичити; одржати такмичења).
- интензивирати рад уметничких секција (драмска, ритмичка, литерарна, рецитаторска, ликовна, хор) (одлазак у позориште; слање ученичких радова у дечије листове; учешће на такмичењима у граду и шире; такмичење са суседним школама; организовање и учешће на прославама и манифестацијама; гостовање позоришних представа).

 

Што се тиче професионалног развоја наставника, анализира се како је 11 наставника прошло први ниво обуке и да имају потребу за даљим усавршавањем и циљ је подизање квалитета наставе увођењем савремених метода, облика рада и средстава.
Задаци и активности преко којих ће се овај циљ испунити су:
- Обучавање 11 наставника за примену савремених наставних метода, облика рада и средстава (одређивање групе наставника за семинаре; избор акредитованих програма; обезбеђивање средстава за семинаре).
- Обучени наставници реализују 40 часова новим методама и облицима рада (на 40 часова наставници примењују своје знање).

Када су у питању унутрашњи и спољашњи односи, тј. код унапређивања сарадње са родитељима, тренутна ситуација је таква да се сарадња са родитељима своди на родитељске састанке и опште информисање. Развојни циљ за даљу сарадњу са родитељима је унапређивање сарадње родитеља и наставника и родитеља и деце.
Задаци и активности за остварење овог циља су:
- Укључивање родитеља као асистента у поједине наставне и ваннаставне активности (сваке недеље други родитељ асистира учитељу на неком од часова, по договору; прављење месечног распореда).
- Учешће родитеља у реализацији ђачких екскурзија (савет родитеља делегира свог представника који иде на екскурзију).
- Едукација родитеља и организовање активности за њих и њихову децу (оних родитеља чија деца имају проблем у понашању) (припрема едукације на тему хиперактивност и поремећај пажње; радионице на тему толеранције).
- Упознавање животних услова ученика и учвршћивање односа са родитељима и ученицима (кућна посета одељенских старешина).

У оквиру материјално – техничких ресурса, ситуација је таква да је школска зграда стара, са малим бројем просторија које не заовољавају потребе наставног плана и програма. Развојни циљ за решавање овог проблема је повећавање броја просторија и адаптација постојећих, ради стварања бољих услова за рад и боравак у школи и ученика и наставника.
Задаци и активности који ће пратити остваривање овог циља су:
- Доградња учионице, чајне кухиње, наставничког тоалета и стварање услова за уређење једне канцеларије у библиотеку (обезбеђивање грађевинске дозволе; израда пројектне документације; обезбеђивање новчаних средстава; расписивање тендера за грађевинске радове; избор извођача; извођење радова).
- Изградња летње позорнице (израда пројекта; процена дрва за сечу; обезбеђивање дозволе за сечу; обезбеђивање лица које ће сећи дрво; обезбеђивање лица које ће обрадити дрво и израдити клупе и позорницу).