школа данас историјат актуелности летопис документи

 

 

Школа и њена околина

 

Основна школа "ИВО ЛОЛА РИБАР" постоји више од једног века.Основана је 1862.године. Школска зграда је у неколико наврата реновирана (1905. и 1963.год.)тако да је сада у задовољавајућем стању. Зграда је у облику слова Г.
У првом делу, до главне улице, налази се учионица предшколаца, ходник, зборница и канцеларија коју деле директор, секретар и педагог. Други, дужи, део су учионице (4) и мокри чвор.
Подрумски део је састављен од трпезарије, кухиње, фискултурне учионице, складишта за yraљ, котларнице, ходника и архиве. Школско двориште је пространо и има спортске терене за рукомет, фудбал кошарку са површином од 2.300 м2, док школска зграда има површину од 750 м2. Школа има добру сарадњу са месном заједницом која јој и финансијски помаже у прослави Дана школе и Светог Саве. Помоћ школи пружају и мештани села кад год је потребно. Приредбе се у току школске године одржавају у Дому културе који је задужбина Станише Адамовића и налази се одмах поред школе.
Школа ће у овој школској години наставити сарадњу са свим чиниоцима уже и шире друштвенe средине, заједнице: Месном заједницом, стручним службама и радним организацијама које се баве васпитањем и образовањем у циљу успешније реализације циљева васпитања и образовања. У циљу реализације појединих васпитно образовних подручја реализоваће се сарадња са друштвеном средином. Циљ оваквог облика наставе је да се ученицима, у складу са њиховим способностима, друштвеним захтевима, научно техничким достигнућима обезбеди стицање знања о друштвеним, привредним, научно-техничким радним достигнућима. Ово ће допринети да ученици постану активни учесници у вредновању, чувању и грађењу животне средине.


Школа има 134 ученика од првог до осмог разреда који су смештени у 8 одељења.У овој школској години имамо једно одељење првог разреда. Учионице поседују одговарајући намештај, a пo потреби биће доступна аудио-визуелна средства које Школа поседује. Пошто Школа нема фискултурну салу, физичко васпитање одвијаће се у школском дворишту и учионици која је намењена за ове часове у току зимског периода. Двориште је ограђено, скоро цело, почетком школске 2006/2007. године.

Прошле школске године, започети су и завршени радови постављања ограде и израда капије у школском дворишту, као и реконструкција главног и споредног улаза у школску зграду.