школа данас историјат актуелности летопис документи

 

 

Статут и правилници

 

 

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ИВО ЛОЛА РИБАР" СКОБАЉ

ПРАВИЛНИК О РАДУ ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА
И НАСТАВНИКА

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ У СКОБАЉУ

ПРАВИЛНИК
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ
УЧЕНИКА У ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ У СКОБАЉУ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ
ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РАДОВИ НA УГРАДЊИ НОВОГ КОТЛА У ПРОСТОРИЈИ ШКОЛЕ

- Позив за подношење понуде

- Конкурсна документација