ваннастава                                                                                       наставници

 

 

Запослени - ваннастава

 

  Име и презиме радно место
1. Ранко Недељковић директор школе
2. Драган Јовић секретар школе
3. Зорана Ковачев педагог школе
4. Марија Ракић сервирка
5. Мирјана Радојковић помоћни радник
6. Марина Митић помоћни радник
7. Миодраг Стојадиновић домар-ложач